TTC Emmen | Tafeltennisvereniging

Tafeltennisvereniging Decokay Emmen

Contributie

Contributie per jaar

Jeugd Senioren
Recreanten 108,00 124,00
Competitiespelers 144,00 175,50

Deze contributie is inclusief de verplichte NTTB-basiscontributie. Alle leden van TTC Emmen zijn dus ook lid van de NTTB. De basiscontributie aan de NTTB bedraagt voor jong en oud € 19,- per jaar en is dus begrepen in het contributiebedrag

Voor de leden die meespelen in de NTTB contributie wordt door de club de NTTB-contributie  afgedragen van:

Competitietoeslag NTTB jeugd      : € 34 per jaar,  dus € 17 euro per competitieseizoen
Competitietoeslag NTTB senioren : € 52 per jaar, € 26 per competitieseizoen

De contributie wordt 1x per half jaar geïnd.

Voor 2019 zijn dus de bedragen per halfjaar:

Jeugd Senioren > 18 jaar
Recreanten/sport overdag € 54 € 62
Competitiespelers € 72 € 87,75