Menu Sluiten

Contributie

Contributie per jaar

Jeugd Senioren
Recreanten 108,00 125,00
Competitiespelers 144,00 180,00

Deze contributie is inclusief de verplichte NTTB-basiscontributie. Alle leden van TTC Emmen zijn dus ook lid van de NTTB. De basiscontributie aan de NTTB bedraagt voor jong en oud € 20,00 per jaar en is dus begrepen in het contributiebedrag

Voor de leden die meespelen in de NTTB contributie wordt door de club de NTTB-contributie  afgedragen van:

Competitietoeslag NTTB jeugd      : € 56 per jaar,  dus € 28 euro per competitieseizoen
Competitietoeslag NTTB senioren : € 75 per jaar, € 37,50 per competitieseizoen

De contributie wordt 1x per half jaar geïnd.

Voor 2022 zijn dus de bedragen per halfjaar:

Jeugd Senioren > 18 jaar
Recreanten/sport overdag € 54,00 € 62,50
Competitiespelers € 72,00 € 90,00